Зехтин Апия

bio00

Зехтин – Екстра Върджин от маслина Каламата, сорт „Коронейки“, регион Каламата.
1L (PET)
3L (тенекия)
5L (тенекия)
Каламата, Гърция